Privacybeleid

Geldig vanaf 17-2-2022 voor alle nieuwe spelers en vanaf 10-3-2022 voor alle bestaande spelers

Star Stable is een online paardenspel voor spelers van alle leeftijden overal ter hele wereld, waarin je volop kan genieten van het plezier van paardrijden en avontuur. Star Stable Online is een product dat eigendom is van en ontwikkeld wordt door Star Stable Entertainment AB in Stockholm, Zweden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het online spel en de interacties in Star Stable Online, dat beschikbaar is op https://www.starstable.com, en op de mobiele app-versie van Star Stable Online. Het beleid is ook van toepassing op alle diensten die door Star Stable in verband met het spel worden aangeboden, waaronder de Star Stable-websites en de mobiele apps Star Stable Friends en Star Stable Horses. Dit privacybeleid is niet van toepassing op externe bedrijven of op sites die kunnen linken, of doorverwijzen, naar sites of producten van Star Stable Entertainment AB.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt. Indien de wijziging aanzienlijke gevolgen heeft voor geregistreerde gebruikers, sturen wij u of uw ouder of wettelijke voogd een kennisgeving per e-mail en vragen wij u, indien nodig, om uw voorafgaande toestemming of de voorafgaande toestemming van uw ouder of wettelijke voogd.


1. Ons Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als individu identificeren, en Star Stable waardeert het dat u erop vertrouwt dat wij deze gegevens veilig bewaren. Wij streven er voortdurend naar het vertrouwen van onze spelers en ouders of wettelijke voogden te verdienen. U hebt controle over uw gegevens en kunt beheren hoe ze worden gebruikt in overeenstemming met punt 5 hieronder.


2. De gegevens die wij verzamelen

We vereisen dat gebruikers een account registreren om Star Stable Online te spelen. Star Stable zal niet meer persoonlijke gegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om een technisch stabiele en veilige online spelervaring te bieden.

Wanneer u zich registreert voor een account en het spel speelt, verzamelt Star Stable de volgende gegevens:

 • E-mailadres speler

 • E-mailadres van ouder, indien van toepassing

 • Aankoopgegevens\-geschiedenis

 • Klant-ID en -gegevens, zoals gebruikersnaam en geboortedatum

 • Accountgegevens, zoals in-game gegevens, spelvoortgang, prestaties, gespendeerde tijd en in-game communicatie

 • IP-adres en inloggegevens

 • Technische informatie over uw apparaat, met inbegrip van apparaatidentificatoren en cookiegegevens


3. Waar gebruiken we de gegevens voor?

Waarom Star Stable persoonlijke gegevens van spelers opslaat:

 • Zodat wij een uniek accountprofiel voor u kunnen maken en uw accountgegevens kunnen gebruiken en delen tussen de verschillende producten en diensten van Star Stable.

 • Om vast te stellen in welk land u zich bevindt, zodat wij weten welke wetten en voorschriften op u van toepassing zijn.

 • Om de toestemmingsleeftijd in uw regio vast te stellen, zodat wij u kunnen helpen om toestemming van uw ouders/wettelijke voogd te krijgen, indien nodig.

 • Om te zorgen dat u de juiste versie van het spel krijgt voor uw land.

 • Zodat u toegang kunt krijgen tot de site en het spel, om voortgang te boeken en om de best mogelijke spelervaring te krijgen.

 • Zodat wij met u kunnen communiceren over uw account.

 • Zodat wij u nieuws kunnen sturen via e-mail, pushberichten of andere methoden, als u daarvoor hebt gekozen.

 • Zodat wij u kunnen bereiken met betrekking tot marketingaanbiedingen via e-mail, pushberichten of andere methoden, waaronder op maat gemaakte marketingaanbiedingen op basis van uw spelersprofiel en in-game gegevens, indien u hiervoor heeft gekozen, of uw ouder hiervoor heeft gekozen namens u.

 • Om ons te helpen problemen op te lossen en de functionaliteit van het spel en onze producten en diensten te verbeteren, alsmede om uw spelervaring te personaliseren, uw voorkeuren op te slaan, onze gebruikers te verifiëren en soortgelijke functies voor gebruikerservaring te bieden.

 • Om ons te helpen misbruik of fraude op te sporen en te voorkomen, onze spellen eerlijk te houden voor alle gebruikers, en onze gebruikers, producten en diensten anderszins te beschermen en te verdedigen.

 • Zodat wij kunnen meten en analyseren hoe onze producten en diensten worden gebruikt, voor statistische en analytische doeleinden en voor het aanbieden, toewijzen en anderszins analyseren van de effectiviteit van onze advertenties.

 • Voor het bijhouden van wachtwoorden.

Waarom wij persoonlijke gegevens voor u als ouder of wettelijke voogd opslaan:

 • Om uw betalingsmethode in te stellen wanneer u een lidmaatschap start.

 • Om toekomstige betalingsprocessen mogelijk te maken.

 • Om uw toestemmingsgeschiedenis bij te houden.

 • Om uw factuuradres op te slaan voor toekomstige betalingen.

 • Om uw e-mailadres op te slaan zodat wij met u kunnen communiceren over het account van uw kind.

 • Zodat wij u kunnen bereiken met marketingaanbiedingen, indien u daarvoor heeft gekozen.

 • Daadwerkelijke creditcard- of betalingsgegevens worden niet door Star Stable opgeslagen, maar door onze internationaal gehoste betalingsproviders. Om dit soort informatie op te kunnen slaan, maken wij alleen gebruik van gereguleerde aanbieders die een hoog beveiligingsniveau bieden.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om (i) de functionaliteit van onze diensten te leveren en te onderhouden, (ii) te meten en te analyseren hoe onze diensten worden gebruikt, en (iii) advertenties weer te geven en ons te helpen de effectiviteit ervan te meten. U kunt aanvullende informatie over dergelijk gebruik vinden in ons Cookiebeleid en wij kunnen u de optie geven om ons gebruik van bepaalde cookies en soortgelijke technologieën te aanvaarden of te weigeren. U kunt hier ons Cookiebeleid lezen.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw gegevens:

a) Wij hebben de informatie nodig voor de uitvoering van het contract met u, onder meer om onze producten en diensten te leveren:

b) Wij hebben de informatie nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

c) Uw toestemming, als wij u om die toestemming hebben gevraagd en deze van u hebben verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door contact op te nemen met [email protected]

d) Wij hebben een legitiem belang om de informatie te verwerken voor de hierboven beschreven zakelijke doeleinden en op voorwaarde dat ons belang niet zwaarder weegt dan uw recht op privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens.


4. Hoe lang bewaren wij de gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, worden bewaard voor de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren, of die nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden, en de Gebruiker kan Star Stable altijd verzoeken de gegevens op te schorten of te verwijderen.


5. Hoe gaan wij om met uw gegevensrechten bij Star Stable?

U hebt rechten met betrekking tot uw gegevens en kunt deze uitoefenen zoals hieronder uiteengezet

5.1 Kan ik de informatie die jullie over mij hebben corrigeren?

Mocht u opmerken dat wij onjuiste informatie over u hebben, dan kunt u sommige gegevens bijwerken en corrigeren onder 'Mijn account'. Als u de door u gewenste gegevens niet bij kunt werken, neem dan contact op met ons klantenserviceteam via [email protected].

5.2 Kan ik mijn toestemming intrekken en de verwerking van mijn persoonsgegevens beperken?

Als u besluit dat u niet langer een account bij ons wilt hebben, kunt u altijd een verzoek sturen naar ons klantenserviceteam op [email protected].

Als geregistreerde speler kunt u te allen tijde de door u gegeven toestemming intrekken door gebruik te maken van 'Mijn account', en u kunt ook verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken door een verzoek te sturen naar ons klantenserviceteam op [email protected].

Wij zullen de meeste verzoeken om verwijdering van toestemming, bijwerking of verwijdering van gegevens of verzoeken om informatie binnen 30 dagen behandelen.

5.3 Kan ik informatie opvragen of vragen dat mijn persoonsgegevens worden gewist?

Als geregistreerde speler kunt u vragen om verwijdering van uw gegevens.

Als geregistreerde ouder of wettelijke voogd kunt u verzoeken dat de gegevens van uzelf of uw kind worden verwijderd. U kunt ook vragen dat uw betaalmethoden worden verwijderd. U kunt de verwijdering van gegevens aanvragen door een verzoek te sturen naar ons klantenserviceteam op [email protected].

Om veiligheidsredenen zorgen wij voor veilige opslag en archivering van oude gegevens. Dit is zodat ze kunnen worden gebruikt om eventuele klachten of schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, of voor het geval deze worden opgevraagd door wetshandhavingsinstanties of gegevensbeschermingsautoriteiten.

De meeste gegevens zijn voor u als geregistreerde speler volledig beschikbaar onder 'Mijn account' of in het spel. Neem contact op met [email protected] (zie punt 9 hieronder voor de volledige contactgegevens) als u meer informatie wilt over uw persoonlijke gegevens.

5.4 Kan ik mijn gegevens verplaatsen?

Star Stable wordt beschouwd als een gegevensbeheerder onder de AVG. Als onderdeel van deze wet moet u uw gegevens kunnen verplaatsen naar of overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien van toepassing. Voor Star Stable geldt dit alleen voor de privépersonen die de gegevens opvragen, aangezien de producten en diensten niet aan een ander bedrijf kunnen worden overgedragen.


6. Community- of sociale functies die wij aanbieden en hoe wij deze gebieden veilig houden.

Star Stable Online biedt in-game chat en mail voor onze gebruikers. Het is voor ons bij Star Stable uiterst belangrijk om een aangename en veilige omgeving voor onze spelers te garanderen.

Om onze doelstelling van een positieve omgeving te bereiken en tegelijkertijd de persoonlijke informatie van kinderen te beschermen, wordt de communicatie tussen spelers gecontroleerd door geautomatiseerde instrumenten om mogelijk schadelijk gedrag op te sporen en onze spelers te beschermen.

Alle in-game communicatie wordt gefilterd en geanalyseerd op gepast gedrag met behulp van technologie die geleverd wordt door Utopia Analytics. Alle chats en mails worden gedurende maximaal twaalf maanden veilig opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden (zoals bij een klacht, aanwijzingen voor schadelijk gedrag of een legitiem verzoek om informatie van een rechtshandhavingsinstantie).

Mocht u ongewenst gedrag constateren of vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons webformulier. De rechtsgrondslag voor het monitoren en opslaan van de chats zijn onze voornoemde rechtmatige belangen (Art. 6 (1) (f) AVG).

U hebt mogelijk het recht bezwaar te maken tegen het monitoren van chats om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Neem contact met ons op als u denkt dat dit het geval is.

Dit is momenteel de enige geautomatiseerde besluitvorming bij Star Stable.


7. Met wie delen wij uw informatie?

We kunnen persoonlijke en anonieme gegevens onder de volgende beperkte omstandigheden beschikbaar maken aan derden: (1) externe dienstverleners die ons helpen bij de exploitatie van onze website, online diensten en mobiele apps, zoals betalingsverwerkers, servicepartners en gegevensverwerkers, voor een lijst van deze externe dienstverleners gaat u naar https://www.starstable.com/service-providers, (2) met uw uitdrukkelijke toestemming (of de voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd), (3) als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is of als wij samenwerken met de politie of andere autoriteiten, (4) als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze rechten, gebruikers of eigendommen te beschermen, of (5) aan een eventuele opvolger of koper in een fusie, wijziging van zeggenschap, overname, liquidatie, reorganisatie, faillissement, onder curatele stelling, ontbinding of overgang van dienstverlening naar een andere leverancier, voor zover toegestaan door de wet en/of contract.


8. Hoe houden wij uw informatie veilig?

Bij Star Stable respecteren we de informatie die u ons toevertrouwt, en we zijn er trots op deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daarom hebben wij beide administratieve routines geactualiseerd, werken wij voortdurend aan de opleiding van ons personeel op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens, en werken wij voortdurend aan de actualisering en verbetering van onze elektronische oplossingen om uw gegevens veilig te houden. Dit omvat het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die alle persoonlijke informatie die u ons geeft versleutelt, en het opslaan van uw informatie achter een firewall die ontworpen is om toegang van buiten ons netwerk te blokkeren. Hoewel wij altijd ons uiterste best doen om uw gegevens te beschermen, kan geen enkele beveiligings- of encryptiemethode volledig worden gegarandeerd om informatie te beschermen tegen hackers of menselijke fouten.

Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen of verwerkt op computers die zich bevinden in alle landen waar wij zaken doen.


9. Van kinderen verzamelde informatie

Kinderen en hun ouders in de V.S. hebben dezelfde rechten als onze gebruikers in de EU. Deze rechten worden in dit privacybeleid uiteengezet.

Ouders moeten hun kind toestemming geven voor het gebruik van Star Stable.

Wanneer een kind zich registreert voor een Star Stable account, verzamelen wij:

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

Wij verzamelen ook het e-mailadres van een ouder om toestemming te krijgen.

Als een kind ons spel speelt, mogen wij ook verzamelen:

 • Accountgegevens, zoals in-game gegevens, spelvoortgang, prestaties, gespendeerde tijd en in-game communicatie

 • IP-adres en inloggegevens

 • Technische informatie over uw apparaat, met inbegrip van apparaatidentificatoren en cookiegegevens

De gegevens die wij verzamelen, worden bewaard voor de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren, of die nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden, en de Gebruiker kan Star Stable altijd verzoeken de gegevens op te schorten of te verwijderen.

Als geregistreerde ouder of wettelijke voogd kunt u verzoeken de gegevens van u of uw kind in te zien of te verwijderen door contact met ons op te nemen op [email protected].

Wij maken gebruik van externe dienstverleners om uw gebruik van de site beter te begrijpen en te verbeteren. Voor een lijst van externe dienstverleners die in verband met kinderen worden gebruikt, kunt u terecht op https://www.starstable.com/service-providers

Als u of uw ouder vragen heeft over het gebruik van deze externe dienstverleners, of als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen op [email protected].


Privacy voor kinderen wordt verzekerd door PRIVO: COPPA Safe Harbor-certificering en GDPRkids

Star Stable (eigendom van en geëxploiteerd door Star Stable Entertainment AB) is lid van het PRIVO Kids Privacy Assured-programma ("het Programma") voor COPPA Safe Harbor-certificering en GDPRkids™. PRIVO is een onafhankelijke, externe organisatie die zich inzet voor de bescherming van online verzamelde persoonlijke informatie van kinderen.

COPPA Safe Harbor-certificering

De programmacertificering is van toepassing op de digitale eigendommen die staan vermeld op de validatiepagina die kan worden bekeken door te klikken op het PRIVO COPPA-certificeringszegel. Het certificeringszegel op deze pagina geeft aan dat Star Stable COPPA-conforme privacypraktijken heeft ingevoerd en ermee heeft ingestemd zich te onderwerpen aan PRIVO's toezicht en geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten. Als u vragen of zorgen hebt over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]. Als u nog vragen hebt nadat u contact met ons hebt opgenomen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met PRIVO op [email protected].

GDPRkids™ Privacy Assured

Het programma is van toepassing op de digitale eigendommen die staan vermeld op de validatiepagina die kan worden bekeken door te klikken op het PRIVO GDPRkids™ Verified-schild. Het PRIVO GDPRkids™ Privacy Assured-programma ondersteunt kindgerichte diensten die bekend staan als diensten van de informatiemaatschappij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om te voldoen aan de vereisten van deze wetgeving. De richtlijn is van invloed op alle kindgerichte diensten in een EU-lidstaat en op alle diensten wereldwijd die persoonsgegevens van kinderen en minderjarigen verzamelen en/of verwerken. Tot op heden is er geen veilige haven voor de AVG, maar om ervoor te zorgen dat de diensten van dit bedrijf aan de programmavereisten voldoen, voeren wij regelmatig controles en consulting uit.


10. Hoe kunt u contact met ons opnemen als u vragen of zorgen hebt over uw privacy?

Wij beantwoorden graag al uw vragen over uw persoonlijke gegevens, externe verwerkers of veiligheid in het spel. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam op [email protected] of door gebruik te maken van ons webformulier

Als u specifieke vragen en/of zorgen hebt over gegevensbescherming en internetveiligheid of informatie wilt over uw privégegevens, of als u onze functionaris voor gegevensbescherming (functionaris voor gegevensbescherming - DPO) wilt bereiken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Als u nog vragen hebt over de naleving van de EU-wetgeving en de AVG, kunt u deze link gebruiken om de contactgegevens te vinden van de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Of u kunt ons bereiken op ons hoofdkantoor op:

Star Stable Entertainment AB

Att: Privacy Request / Customer Care

Vasagatan 16

111 20 Stockholm

ZWEDEN