Regler och villkor

1. Inledning

Följande Regler och Villkor gäller mellan dig och det svenska företaget Star Stable Entertainment AB, reg. nr. 556819-8401, (hädanefter kallat “Star Stable”, “oss” och “vi”). Dessa Regler och Villkor gäller för din installation och användning av spelet Star Stable Online, som är ett onlinerollspel för flera spelare som är baserat i en virtuell värld. Om du har prenumererat för att bli en Star Rider så gäller dessa Regler och Villkor även för ditt Star Rider-medlemskap, som låter dig installera och använda fullversionen av spelet. Dessa Regler och Villkor gäller även alla tjänster som Star Stable tillhandahåller relaterat till spelet, exempelvis Star Stables webbplats, mobilappar och Star Stables sociala medier-konton (“tjänster”). Webbplatsen www.starstable.com kommer hädanefter endast att kallas “webbplatsen”.

Vi uppmanar dig som är yngre än 18 år att få en förälder eller vårdnadshavare att läsa och godkänna dessa regler och villkor å dina vägnar. Det är också viktigt att du får medgivande från en förälder eller vårdnadshavare innan du registrerar dig på vår webbplats, installerar eller använder spelet och gör några köp på vår webbplats. Genom att acceptera dessa Regler och Villkor bekräftar du att du är 18 år eller äldre, eller att du har tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare att installera och använda spelet, och att prenumerera på ett Star Rider-medlemskap, om tillämpligt.

Vänligen läs dessa Regler och Villkor noga innan du installerar och använder spelet eller prenumererar på ett Star Rider-medlemskap.

Om det finns något du inte förstår, kontakta oss på http://www.starstable.com/support.

Star Stable förbehåller sig rätten att revidera dessa Regler och Villkor när som helst. Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet av dessa Regler och Villkor. Användare är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade med dessa ändringar. Med undantag för stavfel kommer Star Stable att meddela spelare och föräldrar om förändringar av dessa Regler och Villkor.


2. Registrera dig för ett konto

För att få tillgång till och börja spela spelet måste användarna skapa ett konto genom att ange sin e-postadress, ett lösenord och sitt födelsedatum på webbplatsen.

Här samtycker du till att inte dela ditt användarnamn och lösenord (“inloggningsinformationen”) som du har valt, eller dina kontouppgifter. Du accepterar även enskilt ansvar för att upprätthålla den konfidentiella inloggningsinformationen och användningen av ditt konto. Om du vid något tillfälle misstänker att du har råkat ut för säkerhetsintrång, förlust, stöld eller obehörig tillgång till denna information, kontakta vårt kundsupportteam: http://www.starstable.com/support.


3. Krav för att installera spelets mjukvara

När du har skapat ett konto så kommer du att kunna ladda ner och installera en körbar spelfil genom att klicka på knappen ”ladda ner och spela”. För att spela spelet måste du uppfylla de minsta systemkraven som du hittar här.


4. Spelet

4.1 Spela spelet utan kostnad

 • När du har skapat ett konto och laddat ner filen så kan spelet provas utan kostnad inom det specialiserade området. Utanför spelets gratis provområde finns ett område som är reserverat för betalande prenumerationsmedlemmar (“Star Riders”).


4.2 Star rider-medlemskap

 • Ett Star Rider-medlemskap kan köpas på vår webbplats efter att du loggat in på ditt Star Stable-konto. Du kan antingen välja mellan en återkommande 1-månads eller 3-månaders Star Rider-prenumeration eller köpa Star Rider-alternativet ”betala en gång” som ger dig obegränsad tillgång till spelet så länge Star Stable finns.

 • För en pågående prenumeration måste du välja en av de giltiga och accepterade betalningsmetoderna som vi erbjuder på vår webbplats, så som: (1) kreditkortsbetalning, (2) PayPal, (3) Trustly, eller (4) Paysafecard (din “Betalningsmetod”). Vi debiterar sedan din betalningsmetod med den månatliga eller kvartalsvisa medlemsavgiften. Se ytterligare detaljer under avsnitt 7 nedan.


4.3 Gratis provperiod

 • Då och då kan vi erbjuda prov av Star Rider-medlemskapet under en viss period utan betalning. Star Stable förbehåller sig rätten att bestämma vem som är berättigad till en provperiod, och att dra tillbaka eller ändra en provperiod när som helst utan förvarning och utan skyldigheter. Gratis provperioder är endast till för nya medlemmar med registrerade konton.

 • I vissa fall kräver vi att du tillhandahåller dina betalningsuppgifter innan vi påbörjar provperioden. I slutet av dessa provperioder börjar vi automatiskt debitera för Star Rider-medlemskapet. Detta sker den första dagen efter provperiodens slut och fortsätter månadsvis. Genom att tillhandahålla dina betalningsuppgifter i samband med provperioden godkänner du denna debitering. Om du inte vill fortsätta med ditt Star Rider-medlemskap och inte vill bli debiterad i slutet av provperioden så måste du ändra dina inställningar under Star Stables ”Mitt konto” eller kontakta vår kundsupport innan provperiodens slut.

 • Du kommer att få en påminnelse från Star Stable om att din gratis provperiod avslutas mellan 48 och 72 timmar innan dess planerade slut, och att vi kommer att börja debitera dig om du inte har ändrat dina inställningar under ”Mitt konto” eller informerat kundsupporten om att du inte vill fortsätta med ditt Star Rider-medlemskap innan provperiodens slut. Du kommer inte att bli meddelad av oss att din gratis provperiod har avslutats eller att betaldelen av ditt medlemskap har inletts. Logga in på din ”Mitt konto”-sida på Star Stables webbplats för att hitta instruktioner för annullering. Vi kommer att fortsätta debitera din betalningsmetod månadsvis med din medlemsavgift tills du annullerar den.


5. Ingående av medlemskapsavtal och ingen ångerrätt

Ditt avtal med Star Stable angående ditt Star Rider-medlemskap, som ger dig tillgång till fullversionen av spelet (och eventuella tjänster, om tillämpligt), sluts vid din första betalning och Star Stables bekräftelsemeddelande till dig. Du godkänner härmed att fullversionen av spelet (och eventuella tjänster, om tillämpligt) kommer att vara omedelbart tillgängliga för dig för nedladdning och användning vid sådan betalning och bekräftelsemeddelande, och du avstår härmed din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005: 59). Observera att detta inte påverkar din rätt att annullera ditt medlemskap enligt avsnitt 8 nedan.


6. Priser

Priser för Star Rider-medlemskap kan variera med nation och/eller valuta. Priserna som gäller för ditt medlemskap visas på webbplatsen baserat på ditt bosättningsland. Priserna som visas på webbplatsen inkluderar moms.

Vi förbehåller oss rätten att justera prenumerationsavgiften för spelet eller komponenter relaterade till spelet, på alla sätt och när vi bestämmer, efter eget gottfinnande. Star Stable ska dock meddela dig via e-post om eventuella prisändringar minst en månad i förväg. Observera att du har rätt att annullera din prenumeration när som helst, enligt avsnitt 8 i dessa Regler och Villkor. Prisändringar gäller inte din nuvarande prenumerationsperiod som du redan har betalat.

Observera att ytterligare debiteringar kan gälla beroende på din valda betalningsmetod. Se fler detaljer gällande eventuella ytterligare debiteringar som är kopplade till din betalningsmetod.


7. Betalningar

7.1 Betalningar för pågående star rider-medlemskap

 • Genom att påbörja ditt Star Rider-medlemskap och bestämma en föredragen betalningsmetod godkänner du att vi debiterar dig med en månadsvis eller kvartalsvis medlemsavgift med det aktuella priset.

 • Medlemsavgiften för Star Rider debiteras i början av den betalande delen av ditt medlemskap och varje efterföljande månad eller kvartal därefter om och tills du avbryter ditt medlemskap. Vi kommer automatiskt att debitera dig via betalningsmetoden du har valt på det datum som ditt betalda medlemskap påbörjas. Om ditt betalda medlemskap påbörjades på en dag som inte ingår i en viss månad, kan vi debitera din betalningsmetod på en annan dag i månaden eller en annan dag som vi anser vara lämplig. Om du till exempel blev betalande medlem den 31 januari blir troligen ditt nästa betalningsdatum den 28 februari, så din betalningsmetod skulle i så fall debiteras på det datumet.

 • Medlemsavgifterna är fullt betalda vid mottagande av betalning. Vi förbehåller oss rätten att ändra tidpunkten för vår fakturering, i synnerhet enligt nedan om ditt betalningsförsök inte lyckades. Så länge en aktiv prenumeration fortfarande är aktiv så förbehåller vi oss också rätten att åter försöka få betalningsgodkännande. Detta kan påverka ditt förnyelsedatum på grund av ändringar i ditt Star Rider-medlemskap. Besök vår webbplats och logga in på ”Mitt konto”-sidan för att se nästa faktureringsdatum för din förnyelseperiod. Vi kan godkänna din betalningsmetod i väntan på avgifter för medlemskap eller tjänster. I dessa Regler och Villkor anger ”fakturering" en kostnad, debitering eller annat betalningsbevis, i förekommande fall, av din betalningsmetod.

7.2 Inga återbetalningar

 • Betalningar återbetalas inte och det finns inga krediter eller återbetalningar för delvis utnyttjade perioder. Efter en eventuell annullering fortsätter du dock att ha tillgång till spelet fram till slutet av din aktuella faktureringsperiod. Vi kan när som helst och av valfri anledning, ge återbetalning, rabatt eller annan ersättning till vissa eller alla våra medlemmar ("krediter"). Vilken mängd och form av sådana krediter, och beslutet att tillhandahålla dem, sker enligt vårt eget gottfinnande. Mottagande av krediter i ett fall ger inte användaren rätt till krediter i framtiden för liknande händelser, och det ålägger oss inte heller att ge krediter under andra omständigheter i framtiden.


8. Annullering av ditt star rider-medlemskap

Du kan annullera ditt Star Rider-medlemskap när som helst, och du fortsätter att ha tillgång till spelet fram till slutet av din månadsvisa/kvartalsvisa/halvårsvisa faktureringsperiod. Vi tillhandahåller inte återbetalningar eller krediter för eventuella medlemsperioder för delar av en månad.

För att avbryta, logga in på “Mitt konto”-sidan på vår webbplats och följ instruktionerna. Det finns en annulleringsknapp i det övre högra hörnet av din kontosida.

Om du annullerar ditt medlemskap kommer det att träda i kraft dagen efter den sista dagen i den aktuella prenumerationsperioden. Du kommer då att bli nedgraderad till gratistjänsten som en ”gratisspelare" utan tillgång till Star Rider-områdena i spelet. Genom att titta på din "Mitt konto”-sida kan du ta reda på när ditt medlemskap kommer att avslutas.


9. Återbetalningar & upphävanden

Vi har ett öppet och enkelt förfarande för kunder som vill bestrida en transaktion på sitt Star Stable-konto. Vårt kundsupportteam på http://www.starstable.com/support tillhandahåller den hjälp som behövs för kunder, på begäran. Vi uppmuntrar emellertid inte ångerköp eller återbetalningar där kundens kortutgivare tvingas återkräva pengar från en tidigare genomförd transaktion. Därför förbehåller Star Stable sig rätten att blockera åtkomst till - eller helt stänga av - alla Star Stable-konton där sådana krav har ställts.


10. Uppsägning av Star Stable

10.1 Uppsägning

 • Star Stable har rätt att säga upp din prenumeration och/eller ditt konto omedelbart om du bryter mot dessa Regler och Villkor.

 • Efter 24 månader i följd utan inloggning har Star Stable juridisk auktoritet att säga upp ett konto.

 • Star Stable förbehåller sig också rätten att säga upp din prenumeration och/eller ditt konto med omedelbar verkan på grund av andra skäl än ovan angivna.


11. Din licens för att använda spelet/tjänsten

Under förutsättningen att du fortsätter att följa dessa Regler & Villkor, beviljas du en begränsad licens för att använda spelet enbart för egna icke-kommersiella underhållningsändamål genom att komma åt det med godkänd, omodifierad Star Stable-programvara. Du får inte använda spelet för något annat ändamål, eller i samband med någon annan programvara.

Som en del av denna licens godkänner du att du inte under några omständigheter:

1. använder fusk eller annan obehörig programvara från tredje part som är utformad för att ändra tjänsten

2. använder spelet eller någon aspekt av spelet för kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till:

 • användning på en platsbaserad webbplats utan uttryckligen skriftligt samtycke från Star Stable

 • för att erbjuda spelvaluta (”Star Coins”)

 • för att sälja betalda Star Rider-medlemskap utanför spelet eller någon officiell Star Stable-kanal

 • för att utföra tjänster i spelet i utbyte mot betalning utanför spelet, inklusive men inte begränsat till: daglig hästvård, nivåökning av hästar och/eller karaktärer, slutförande av uppdrag och/eller sysslor

3. ändra eller orsaka ändring av några filer som ingår i spelet på något sätt

4. bryta mot gällande lagar eller regler i samband med din användning av spelet

5. vidaredistribuera, sälja eller på annat sätt kopiera produkt(er) och/eller tjänst(er) som erbjuds av Star Stable

6. ändra, översätta eller på annat sätt skapa andra verk baserat på Star Stable

7. ändra eller försöka ändra, dekompilera, omvänt konstruera, demontera eller på annat sätt reducera Star Stable till en läsbar form, utom i den utsträckning som tillämpliga lagar särskilt förbjuder sådana begränsningar

8. ta bort eventuella identifierings-, upphovsrättsliga- eller andra proprietära meddelanden

9. skapa annan mjukvara, produkt eller tjänst som innehåller Star Stable

10. störa eller hjälpa till att störa:

 • valfri dator som används för att stödja spelet

 • någon annan spelares upplevelse av spelet eller en tjänst

Utan att begränsa ovanstående är kopiering eller reproduktion av innehållet eller programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller vidaredistribution uttryckligen förbjuden. Du bekräftar att Star Stable inte är avsett att användas i samband med aktiviteter med hög risk eller strikt ansvar och Star Stable ger ingen garanti och ansvarar inte för användningen av spelet eller en tjänst som Star Stable tillhandahåller i sådana situationer.

Användarna har fullt ansvar för allt innehåll som publiceras, laddas upp, skickas eller på något sätt läggs till i spelet eller på webbplatsen. Föräldrar eller vårdnadshavare antar fullständigt och automatiskt ansvar för beteendet hos användare under 18 år.


12. Förbjudet innehåll och aktiviteter

12.1 Allmänt

 • Du godkänner att endast använda vår hemsida för lagliga ändamål och på ett sätt som inte strider mot rättigheterna för, begränsar eller hämmar någon annans användning och glädje av webbplatsen.

 • Överträdelse eller missbruk av Star Stables chattfunktion i spelet (”chatten") är strängt förbjuden. Star Stable förbjuder uttryckligen följande ämnen, aktiviteter och/eller innehåll från chatten, spelet, alla tjänster samt, men inte begränsat till, de officiella sociala medierna och sidorna under Star Stables ledning som vår verksamhet på Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Och användarna bekräftar sitt ansvar för att följa de riktlinjer som anges här.

 • Följande listor är inte uttömmande och Star Stable förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot stötande eller olämpligt beteende som inte nämns i detta avtal, inklusive men inte begränsat till upphävande av, begränsning av eller permanent avslag på tillgång till ditt konto, och att ett sådant beslut är slutgiltigt, utan korrespondensförpliktelse.


12.2 Obscent och/eller vulgärt språk

Användare får inte:

 • 1. använda stötande eller olämpliga ord

 • 2. använda stötande användarnamn

 • 3. använda logotyper/bilder/ textplattor med stötande eller vulgärt språk

 • 4. använda leet, eleet, leetspeak eller någon annan sådan metod för att undergräva eller kringgå Star Stables chattfilter och visa vulgärt, stötande, explicit eller annat olämpligt språk i chatten.


12.3 Stötande och/eller dejtingrelaterat innehåll

Användare får inte:

 • 1. delta i någon dejtingrelaterad konversation med andra användare och/eller skapa ett evenemang (letar efter en pojkvän/flickvän etc.)

 • 2. lägga till, visa, ladda upp eller diskutera sexuellt innehåll (text, bilder eller videor) till exempel nakenhet, stötande innehåll, pornografi etc.

 • 3. begära eller delta i någon form av cybersex eller annan liknande verksamhet

 • 4. be om eller erbjuda webbkamerasessioner

 • 5. diskutera eller föreslå sexuella aktiviteter

 • 6. ägna sig åt eller diskutera någon form av virtuellt eller verkligt sexuellt våld såsom cybervåldtäkt

12.4 Störningar

Användare får inte:

 • 1. spamma eller fylla chatten eller forumen med upprepade uttalanden, meddelanden, förfrågningar, ”tillägg” eller oönskat/ovälkommet innehåll (virus, reklam, phishing, kedjebrev, skräppost, masspost)

 • 2. försöka koppla bort en annan användare eller på annat sätt störa en annan spelares onlineupplevelse

 • 3. missbruka rapportverktygen genom att skicka felaktiga eller vilseledande rapporter om olämplig aktivitet av en annan användare

 • 4. vilseleda andra användare att ge ut personlig information

 • 5. göra vad som helst Star Stable kan anse strida mot "essensen" eller "andan" i spelet


12.5 Trakasserier, hotfullt beteende, våld

Användare får inte:

 • 1. mobba, skrämma eller hota en annan spelare

 • 2. hänvisa till extrema och/eller våldsamma verkliga handlingar

 • 3. starta eller upprätthålla rykten om en spelare eller Star Stable-anställd

 • 4. felaktigt utnyttja spelets funktioner för att avsiktligt uppröra eller oroa en annan spelare (t.ex. skapa ett användarnamn för att trakassera en annan användare)

 • 5. lägga till, ladda upp eller visa störande bilder som är avsedda att trakassera en annan spelare

 • 6. förolämpa andra karaktärer, spelare, Star Stable-anställda eller grupper av personer i spelet och utanför


12.6 Verklig information

Användare får inte:

 • 1. dela med sig av eller be om fullständigt namn, adress, telefonnummer, platser, mötesplatser

 • 2. begära personuppgifter som kan överföra Star Stable-upplevelsen från att vara virtuell till att bli personlig

 • 3. dela med sig av en annan spelares, eller en Star Stable-anställds riktiga uppgifter (namn, adress, telefonnummer, sociala nätverksprofiler etc.)

 • 4. dela med sig av eller försöka få tag på information som kan användas för att hitta en annan användare eller hans/hennes familj, vänner eller en Star Stable-anställd

 • Observera: Star Stable tolererar inte verkliga hot eller delande av personlig information.


12.7 Hets mot folkgrupp

Användare får inte:

 • 1. främja rasistiskt, etniskt eller nationalistiskt hat

 • 2. använda rasistiska, etniska eller nationalistiska uttryck

 • 3. hänvisa till symboler för rasistiskt, etniskt eller nationalistiskt hat

 • 4. förolämpa eller negativt skildra någon på grund av dennes sexuella läggning

 • 5. skildra stora religioner eller religiösa figurer negativt

 • 6. förolämpa eller negativt skildra någon på grund av dennes religiösa övertygelse

 • 7. på annat sätt uppvisa någon form av diskriminerande, mobbande, partiskt, skadligt eller intolerant beteende mot en annan spelare baserat på deras religion, etnicitet, sexualitet, kön, tro, social status, ålder, vad denne gillar och ogillar, eller annan särskiljande faktor.


12.8 Illegal aktivitet / brott mot regler & villkor

Användare får inte:

 • 1. utnyttja eventuella buggar i spelet eller glitchar, och därigenom ge dig och/eller någon annan användare en fördel gentemot andra spelare som inte använder sådana metoder

 • 2. främja användning av droger

 • 3. ladda upp, visa eller leda någon annan användare till innehåll som främjar olaglig aktivitet

 • 4. avslöja eller dela någon form av konfidentiell Star Stable-information som de på något sätt kommit över

 • 5. sälja eller byta konton, eller uppmuntra till försäljning eller byte med konton

 • 6. utge sig för att vara en Star Stable-anställd

 • 7. göra reklam för eller marknadsföra kommersiella produkter/tjänster


12.9 Bedrägligt beteende

Användare får inte:

 • 1. ägna sig åt "phishing" (be om lösenord eller inloggningsinformation)

 • 2. använda någon form av programvara som lagrar tangenttryckningar

 • 3. erbjuda gratis konton, Star Rider, Star Coins eller andra funktioner och/eller fördelar

 • 4.ägna sig åt någon form av bedrägeribeteende i verkligheten, inklusive men inte begränsat till, kreditkortsbedrägeri, sms-bedrägeri, telefonbedrägeri, bedrägeri som involverar förvärv av Star Coins eller Star Rider

 • 5. utge sig för att vara en annan person, spelare, karaktär eller Star Stable-anställd

 • 6. använda någon form av programvara från tredje part (inklusive "CheatEngine") för att förvärva fler Star Coins genom bedrägeri


13. Samtycke till övervakning

Vi tar onlinesäkerhet på allvar och uppmuntrar dig att alltid vara försiktig när du ger ut personuppgifter om dig själv eller dina barn. Star Stable övervakar innehållet och meddelandena i chatten och forumen och reglerar beteendet genom vår partner Utopia Analytics. Vi strävar efter att hålla våra spel och tjänster säkra och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla det så. Om vi finner någon överträdelse mot reglerna i avsnitt 12 kommer vi att vidta åtgärder och, beroende på överträdelsens allvar, antingen stänga av förövaren från chatten eller i värsta fall permanent bannlysa deras konto. Star Stable stöder inte detta innehåll och frånsäger sig därför ansvaret för chatten och forumen eller åtgärder som resulterar i användningen av dem.


14. Ditt beviljande av licens till Star Stable

Du (och dina föräldrar eller vårdnadshavare om du är under 18 år) bekräftar att genom att ladda upp eller på annat sätt skicka in material eller skriva texter inom spelet eller på webbplatsen eller på andra relaterade webbplatser (inklusive men inte begränsat till de officiella sociala mediekanalerna och sidor under Star Stables ledning som vår verksamhet på Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat) att du automatiskt ger (eller garanterar att ägaren av sådana rättigheter uttryckligen har beviljat) Star Stable en evig, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa nydanande verk från, kommersialisera och distribuera sådana material eller införliva sådana material i valfri form, medium eller teknik (som nu är känd eller senare utvecklas eller utformas) i hela universum.


15. Garanti och ansvar

Bestämmelserna i detta avsnitt 15 gäller i största möjliga utsträckning det som är tillåtet i överensstämmelse med gällande lag. Observera att lagen i ditt land kan ge dig vissa lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas genom detta avsnitt 15.

Spelet och tjänsterna (inklusive, utan begränsning, allt innehåll) tillhandahålls "som det är" och utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, eller lagstadgade.

Star Stable frånsäger sig alla garantier, lagstadgade, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

Star Stable garanterar inte att det kommer att uppfylla dina krav, att din åtkomst eller drift av spelet eller tjänsterna eller något innehåll tillgängligt via Star Stable blir oavbrutet eller felfritt, att fel kommer att rättas, eller att webbplatsen (eller någon server som gör innehåll tillgängligt) är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Tjänsterna som tillhandahålls av Star Stable omfattar, täcker eller garanterar inte på något sätt din ”end-to-end”-anslutning. Tredjepartsfaktorer så som ledningarna mellan din telefonväxel och ditt hem, din hemutrustning och individuell nätverksprestanda kan också påverka din övergripande tillförlitlighet i spelet.

Star Stable garanterar inte och gör inga påståenden angående användningen eller resultatet av användningen av Star Stable med avseende på dess korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller annat, eller att användning av tjänsterna inte påverkar dig eller någon annan persons användning negativt av den eller de datorer som Star Stable är installerat på eller nyttjas från.

Star Stable får under inga omständigheter hållas ansvariga för plugin-program från tredje part som är nödvändiga för att användare ska kunna se eller få tillgång till något innehåll eller tjänster som erbjuds av Star Stable (inklusive, men inte begränsat till, Shockwave, Flash och andra) och kan inte hållas ansvarig för problem med plugin-programmen under några omständigheter.

Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från Star Stable och dess moderatorer och/eller anställda ska under några omständigheter skapa garantier av något slag. Tillämplig lag får inte tillåta uteslutning av uttryckliga eller underförstådda garantier.

Under inga omständigheter ska Star Stable hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda spelet eller tjänsterna, utom i händelse av bevisad oaktsamhet. Under inga omständigheter ska Star Stable hållas ansvarigt för eventuella indirekta eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda spelet eller tjänsterna, utom i händelse av bevisad grov oaktsamhet.


16. Force majeure

Star Stable är inte ansvarigt för eventuell försening eller brist på resultat som orsakats av orsaker utanför Star Stables rimliga kontroll, såsom krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, elavbrott, telefon eller internet service, naturkatastrofer eller liknande händelser. Vid force majeure kommer Star Stables skyldigheter avbrytas. Kontraktet mellan dig och Star Stable kan i sådana fall helt eller delvis avslutas av dig själv eller av Star Stable.


17. Upphovsrätt

Upphovsrätten i spelet och dess innehåll, och innehåll i tjänsterna, eller eventuella dokument eller innehåll som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, Star Stables varumärken, eventuella patent, grafik, text, foton, designer, logotyper, ikoner, bilder, data och programvara (tillsammans kallat "Star Stables egendom"), ägs av eller licensieras till Star Stable.

Du får inte reproducera, publicera, distribuera, sälja, licensera, dekompilera, demontera, omvänt konstruera, ändra, översätta eller anpassa Star Stables egendom på något sätt, förutom den begränsade licensen som du har fått från Star Stable enligt nedan.

Star Stable ger dig härmed en begränsad, reversibel och icke-exklusiv licens för att använda Star Stables egendom när du publicerar material som skapats av dig (”Ditt material"), för strängt icke-kommersiella ändamål, på Youtube eller liknande tredjeparts-plattform, förutsatt att din användning av Star Stables egendom finns inom ditt material:

1. inte är huvudsaken i ditt material, vilket betyder att ditt eget bidrag till ditt material måste vara viktigt i förhållande till din användning av Star Stables egendom

2. inte ger intrycket av att du eller ditt material stöds eller är godkänt av Star Stable

3. inte är olagligt, vilseledande, obscent, skadligt eller nedsättande

4. inte är farligt eller skadligt för Star Stables goodwill

5. är i övrigt förenligt med dessa Regler och Villkor, särskilt avsnitt 11

Om du använder Star Stables egendom som Star Stable anser strider mot avsnitt 16, är du skyldig att omedelbart ta bort materialet från alla offentliga medier på Star Stables begäran.


18. Varumärken

Star Stables varumärken inkluderar, men är inte begränsade till, Star Stables namn och logotyp. Observera att din användning av spelen eller tjänsterna inte ger dig några rättigheter att använda våra varumärken, med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Regler och Villkor.


19. Marknadsföring

Om du samtycker till att ta emot e-post från Star Stable när du registrerar dig på vår webbplats så använder vi den e-postadress du angav för att skicka relevanta erbjudanden och information.

Vi säljer, hyr eller leasar inte ut din e-postadress till tredje part, och vi kommer inte att lämna din personliga information till någon tredjepartsperson eller -företag om det inte är nödvändigt att göra det enligt lag.

Vi kommer endast använda din e-postadress för att ge relevant information om produkter och tjänster som finns tillgängliga från Star Stable.


20. Tävlingar och kampanjer

Star Stable kan arrangera tävlingar och kampanjer som drivs av Star Stable eller en tredje part. Separata regler och villkor gäller för sådana tävlingar och kampanjer.


21. Integritetspolicy

För information om vår användning av dina personuppgifter, se Star Stables separata Integritetspolicy som finns på www.starstable.com/privacy


22. Säkerhet

Star Stable använder Secure Socket Layers (SSL), branschstandarden för att överföra information för att bearbeta dina inköp. Star Stable säkrar kommunikation genom att kryptera all data till och från webbplatsen. När du gör ett köp kan du omedelbart kontrollera säkerhetsgiltigheten genom att klicka på Thawte-ikonen.


23. Information på webbplatsen

Star Stable kan inte garantera att innehållet på webbplatsen är fritt från felaktigheter eller typografiska fel. Vi kan inte heller garantera att all information är aktuell. Star Stable kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Även om Star Stable strävar efter att visa rätt texter, bilder och prissättning på webbplatsen, så kan fel uppstå.

En del av spelet eller tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen kan underhållas av operatörer från tredje part. I situationer där Star Stable fungerar som agent för sådana tredjepartstjänster kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel som uppstår på grund av deras verksamhet. Star Stable kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av att använda webbplatsen eller, för den delen, att inte kunna använda webbplatsen. Star Stable kan inte garantera problemfri, oavbruten och säker tillgång till webbplatsen.


24. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utom vår räckvidd. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller integritetspolicyer för sådana webbplatser.


25. Regelbrott och skadestånd

Star Stable förbehåller sig rätten att söka alla lösningar som är tillgängliga enligt lag och i eget kapital för brott mot dessa användarvillkor, inklusive rätten att blockera tillgång till webbplatsen.

Personer som bryter mot begränsningen av lösenordsskyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

Du godkänner att du kompenserar, försvarar och håller Star Stable skyddat från krav, fordring, skadestånd eller andra förluster, inklusive rimliga juridiska avgifter, som hävdas av någon tredje part som härrör från eller uppstår på grund av din användning av spelet eller någon tjänst som strider mot dessa Regler och Villkor eller annan överträdelse av dessa Regler och Villkor.


26. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa Regler och Villkor anses vara ogiltig eller ej verkställbar, ska sådan bestämmelse inte ogiltigförklara någon annan bestämmelse i dessa Regler och Villkor; i stället ska dessa ogiltiga Regler och Villkor ersättas med andra villkor som är giltiga och verkställbara och kommer så nära som möjligt för att de kommersiella avsikterna i dessa Regler och Villkor ska kunna tillämpas.


27. Gällande lag

Dessa Regler och Villkor regleras av Sveriges lagar (med undantag för Lagen om internationella köp). Eventuella tvister som rör dessa Regler och Villkor kommer endast att hänvisas till Stockholms tingsrätt, som första instansrätt.

Observera också att du även kan göra eventuella anspråk mot Star Stable inför Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


28. Företagsinformation

Star Stable Entertainment AB (reg. nr. 556819-8401)

Magnus Ladulåsgatan 65

118 27 Stockholm

Sverige

E-postadress: http://www.starstable.com/support

Momsnummer: SE556819840101


29. Version av regler och villkor

Den senaste uppdateringen av Star Stables Regler och Villkor gjordes i versionen maj 2018: Regler & Villkor 1.0.0.