Integritetspolicy

 1. Star Stable är en produkt ägd och utvecklad av Star Stable Entertainment AB. Alla rättigheterreserverade.

  I Star Stable är din integritet säker. Ingen av dina personliga uppgifter kommer att föras vidare till någon annan person eller något annat företag. Dina personliga uppgifter är konfidentiella och kommer aldrig att delas med andra företag eller andra personer utan din tillåtelse. Så länge du inte bryter mot någon utav reglerna (beskrivna i Användarvillkor) eller lagar (lokala, nationella eller internationella), är din personliga information säker hos Star Stable; Om du däremot bryter mot någon regel eller lag, kan vi behöva dela din information med rättsliga myndigheter.

  Den informationen om dig som vi samlar in hjälper oss att ge dig support och låter oss komma i kontakt med dig.

  Du kommer att bli underättad om ändringar om hur all information du ger oss kommer att användas och om, och hur, den kommer att visas i Star Stable. Viss information är publik för att möjliggöra kommunikation mellan dig och andra personer och resten är privat.

  Dela ALDRIG någon personlig information, i spelet eller i din profil, om du inte är FULLSTÄNDIGT säker och medveten om att du vill visa den för världen. Detta är ditt eget ansvar, var god att ta detta på allvar. Star Stable (och därmed Star Stable Entertainment AB) förbehåller sig rätten till, men garanterar inte, att tillfälligt dölja information postat av dig medan kontroll med dig (eller inte föräldrar om du är under 18 år) sker gällande om det verkligen är O.K.

 2. Användardata

  När en användare av en ålder under 13 registrerar sig på Starstable.com, begär Star Stable (och därmed Star Stable Entertainment AB) en e-postadress (en förälders eller vårdnadshavares) och ett lösenord. Betalande medlemmar kommer att bli ombedda att lämna ytterligare information, så som användarens födelsedag, kön och bosättningsland. Vi begär denna information för att kunna ge tillgång till våra tjänster.

 3. Postat innehåll

  Innehållet du postar i Star Stable lagras i vår databas och är en del av innehållet i Star Stable. Dock kommer det inte att publiceras eller användas utanför Star Stable utan din tillåtelse. Star Stable Entertainment AB förbehåller sig rätten att radera olämpligt innehåll eller vidarebefordra olagligt innehåll till tredje parter och/eller brottsbekämpande myndigheter.

 4. E-post

  Vi kommer eventuellt att ibland skicka informativa meddelanden om tjänster till din e-postadress.

  Nyhetsbreven kan eventuell innehålla koder som för vår databas möjliggör spårning av din användning av nyhetsbrev, inklusive om e-posten öppnades och/eller vilka länkar (om några) har klickats på. Vi kan kombinera den informationen med annan information vi har om dig för att förbättra upplevelsen på vår webbplats och/eller förse dig med skräddarsydd kommunikation.

  Om du skulle glömma bort ditt lösenord kommer du inte att ha möjlighet att få ett nytt lösenord om du inte tidigare har angett en giltig e-postadress. Vi rekommenderar dig därför starkt att uppge en giltig e-postadress.

 5. Spelet

  Spelet är övervakat av behörig personal för att bibehålla en vänlig och trevlig plats. Publika och privata meddelanden kan övervakas av administratörer även om innehållet förblir privat. Se Användarvillkor för mer information.

 6. Lösenord

  Ditt lösenord är huvudnyckeln till ditt konto. Försök därför att använda ett lösenord som är svårt att gissa. Och även om det låter som något uppenbart, måste vi påminna dig om att inte dela ditt lösenord med någon. Vi kommer ALDRIG att fråga efter ditt lösenord så låt dig inte luras av e-post som gör detta. Alla lösenord är krypterade och kan inte läsas av någon.

 7. Säkerhetsåtgärder

  Star Stable (och därmed Star Stable Entertainment AB) kan föra loggar över skickade chattkonversationer och meddelanden för att hålla miljön säker, trevlig och passande för användare i alla åldrar. Detta betyder en chatt fri från ovårdat språk, sexuellt, våldsamt och olagligt innehåll. Loggar och användares information är konfidentiell och är inte delad med någon tredje part förutom när brottsbekämpning krävs.

  Som en säkerhetsåtgärd förbehåller sig Star Stable (och därmed Star Stable Entertainment AB) rätten att låta sina moderatorer och medarbetare läsa och övervaka kommunikation av alla slag i Star Stable, dock kommer innehållet förbli privat (förutom när det är begärs utlämnat till brottsbekämpande organ i fall av brottsutredning).

  När en förälder godkänner registrering av ett barn under 13 år, uppger föräldern också att han/hon har läst, förstått och godkänt dessa Användarvillkor för användning.

 8. IP-Adress

  Ett Internet-protokoll (IP) är en unik sträng av siffror, som en streckkod eller ett ID, som din server och internetleverantör tilldelar din dator. Webbservrar identifierar automatiskt din dator genom dess IP-adress. IP-adresser är endast för att hjälpa oss att hitta och lösa problem med vår server och administrera webbplatsen och för att kontakta dig. Din IP-adress kan också användas till att samla in bred demografisk information. Men åter igen, vi kommer aldrig att dela din IP-adress med någon annan förutom när det begärs utlämnat till brottsbekämpande organ.

  Om du har ytterligare frågor om Star Stables policy för dataanvändning, tveka inte att kontakta oss på www.starstable.com/support eller skicka ett brev till:

 9. Star Stable Entertainment AB
  Jakobsbergsgatan 31
  111 44 Stockholm
  Sverige

  Senast uppdaterat: 14 januari, 2014

  © 2010-2014 Star Stable Entertainment AB. Alla rättigheter reserverade. Delar av denna sida innehåller upphovsrättsskyddat material från medlemmar och andra tredje parter. Äganderätten till innehållet och närstående rättigheter är förbehållna respektive upphovsrättsinnehavare.