Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 30 januari 2024

Star Stable är ett online-hästspel för spelare i alla åldrar över hela världen där användarna kan rida, dra ut på äventyr och ha roligt. Produkten Star Stable Online ägs och utvecklas av Star Stable Entertainment AB i Stockholm.

Denna sekretesspolicy avser online-spelet och interaktionerna i Star Star Online som finns på https://www.starstable.com samt mobilappen av Star Stable Online. Policyn avser även alla tjänster som tillhandahålls av Star Stable i samband med spelet, inklusive Star Stables webbplatser, webbutik och mobilapparna Star Stable Friends och Star Stable Horses. Denna sekretesspolicy avser inte tredjepartsföretag eller webbplatser som kan länka eller omdirigera till webbplatser eller produkter tillhörande Star Stable Entertainment AB.

Vår sekretesspolicy kan förändras och uppdateras emellanåt. Om ändringen är väsentlig och påverkar registrerade användare skickar vi ett meddelande till dig eller till din förälder eller vårdnadshavare via e-post. Och i fall där det krävs inhämtar vi i förväg godkännande av dig eller din förälder eller din vårdnadshavare.


1. Vår sekretesspolicy

Dina personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som individ och Star Stable värdesätter att du litar på att vi håller dem säkra. Vi strävar ständigt efter att vinna förtroende hos våra spelare och föräldrar eller vårdnadshavare.  Du har kontroll över dina uppgifter och du kan hantera hur de används i enlighet med avsnitt 5 nedan.


2. Uppgifter som vi inhämtar

Vi kräver att användare registrerar ett konto för att kunna spela Stable Stable Online. Star Stable kommer inte att inhämta fler personuppgifter än vad som rimligen krävs för att tillhandahålla en tekniskt stabil och säker spelupplevelse online.

När du registrerar dig för ett konto och spelar spelet samlar Star Stable inhämtar vi följande data:

 • Spelarens e-postadress

 • Förälderns e-postadress i förekommande fall

 • Köpdata/historik

 • Kundens identitet och uppgifter, till exempel användarnamn och födelsedatum 

 • Kontodata, till exempel data från spelet, spelframsteg, prestationer, tid som används på att spela och kommunikation i spelet

 • IP-adress och inloggningsinformation

 • Teknisk information om din enhet, inklusive enhetsidentifierare och cookiedata

   


När du gör ett köp i webbutiken samlar Star Stable in följande data:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter och leveransadress

 • Beställningsinformation och köpdata

 • Teknisk information om din enhet, inklusive enhetsidentifierare och cookiedata

 


3. Vad använder vi uppgifterna till?

Star Stable sparar personuppgifter av följande anledningar:

 • För att vi ska kunna skapa din unika kontoprofil och använda samt dela din kontoinformation i de olika produkterna och tjänsterna från Star Stable.

 • För att identifiera vilket land du befinner dig i så att vi vet vilka lagar och förordningar som gäller för dig.

 • För att identifiera samtyckesåldern i ditt område, så att vi kan hjälpa dig att i förekommande fall få ett godkännande från en förälder eller vårdnadshavare.

 • För att se till att du får rätt version av spelet för ditt land.

 • För att du ska få tillgång till webbplatsen och spelet, för att kunna gå vidare och få bästa möjliga spelupplevelse.

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig om ditt konto.

 • För att vi ska kunna skicka nyheter via e-post, push-meddelanden eller andra metoder, om du har valt detta.

 • För att vi ska kunna nå dig med marknadsföringserbjudanden via e-post, push-meddelanden eller andra metoder, vilka omfattar att skicka skräddarsydda marknadsföringserbjudanden baserade på din spelarprofil och dina speldata, om du har valt detta, eller om din förälder har valt detta för din räkning. Vi kan också använda din e-postadress och dela den med tredje parter för att visa Star Stable-annonser på sociala medier eller andra tredjepartswebbplatser.

 • För att hjälpa oss med felsökning vid krascher och för att förbättra spelets funktioner, våra produkter och tjänster, samt för att anpassa din spelupplevelse, spara dina preferenser, autentisera våra användare och tillhandahålla funktioner för användarupplevelser som liknar varandra.

 • För att hjälpa oss att upptäcka och förhindra missbruk eller bedrägeri, göra våra spel rättvisa för alla användare och på annat sätt skydda och försvara våra användare, produkter och tjänster.

 • För att vi ska kunna mäta och analysera hur våra produkter och tjänster används för statistiska och analytiska ändamål och för att tillhandahålla tjänster, samt för att tillskriva annonser och på andra sätt analysera hur effektiva våra annonser är. 

 • För underhåll av lösenord.

Anledningen till att vi lagrar personuppgifter från förälder eller vårdnadshavare:

 • För att ställa in din betalningsmetod när du påbörjar ett medlemskap.

 • För att tillåta framtida betalningsprocesser.

 • För att upprätthålla din samtyckeshistorik.

 • För att spara din faktureringsadress för framtida betalningar.

 • För att spara din e-postadress så att vi kan kommunicera med dig angående ditt barns konto.

 • För att vi ska kunna nå dig med marknadsföringserbjudanden, om du har valt detta. 

     

Anledningen till att vi behandlar personuppgifter när du gör ett köp i webbutiken:

 • För att fullfölja avtalet och hantera leveransen samt försäljning av produkterna i webbutiken.

 • För att uppfylla juridiska förpliktelser avseende till exempel redovisning och skatter.

 • För att hjälpa oss att upptäcka och förhindra missbruk eller bedrägeri samt förbättra funktionaliteten hos våra produkter och tjänster.

 • Data för kreditkort eller betalningar sparas inte av Star Stable utan av våra internationella betalningsleverantörer. För att kunna lagra information av detta slag använder vi endast reglerade leverantörer som ge högsta möjliga säkerhetsnivå.

Vi använder cookies och liknande teknik för att (i) tillhandahålla och upprätthålla funktionen hos våra tjänster, (ii) mäta och analysera hur våra tjänster används, och (iii) visa annonser och hjälpa oss att mäta hur effektiva de är. Du finner ytterligare information om sådan användning i vår cookiepolicy och vi kan ge dig möjligheten att acceptera eller avvisa vår användning av vissa cookies och liknande tekniker. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är de lagliga grunder vi förlitar oss på för att behandla din information följande:

a) Vi behöver informationen för att fullgöra avtalet med dig och för att tillhandahålla våra produkter och tjänster;

b) Vi behöver informationen för att uppfylla en rättslig skyldighet;

c) Ditt samtycke, i de fall vi har bett om och erhållit ett sådant samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta privacy@starstable.com;

d) Vi har ett legitimt intresse av att behandla informationen för affärsändamål som beskrivs ovan förutsatt att vårt intresse inte åsidosätts av din rätt till integritet och skydd av dina personuppgifter.


4. Hur länge behåller vi uppgifterna?

De uppgifter vi inhämtar sparas under den tid som krävs för att tillhandahålla den tjänst som användaren begär, eller under den tid som anges av de syften som beskrivs i detta dokument, och användaren kan alltid begära att Star Stable inaktiverar eller tar bort uppgifterna.


5. Hur hanterar vi dina datarättigheter på Star Stable?

Du har rättigheter över dina uppgifter och du kan åtgärda uppgifterna som beskrivet nedan

5.1 Kan jag korrigera informationen ni har om mig?

Om du upptäcker att vi har felaktig information om dig kan du uppdatera och korrigera viss information under ”Mitt konto”. Om du upptäcker att du inte har möjlighet att uppdatera någon uppgift ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på privacy@starstable.com.

5.2 Kan jag återkalla mitt samtycke och begränsa behandlingen av mina personuppgifter?

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ha ett konto hos oss kan du alltid kontakta vår kundsupport på privacy@starstable.com.

Som registrerad spelare kan du när som helst återkalla det samtycke du har gett till att ta emot nyhetsbrev och erbjudanden till din mejl via ”Mitt konto” och du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst på privacy@starstable.com.

Förfrågningar om återkallelse av samtycke, uppdatering eller borttagning av data eller begäran om information behandlas oftast inom 30 dagar.

5.3 Kan jag begära information eller be om borttagning av mina personuppgifter?

Som registrerad spelare kan du begära att dina uppgifter tas bort.

Som registrerad förälder eller vårdnadshavare kan du begära att dina eller ditt barns uppgifter tas bort. Du kan också begära att dina betalningsmetoder tas bort. Du kan begära att data tas bort genom att kontakta vår kundtjänst på privacy@starstable.com.

Vi sparar och arkiverar av säkerhetsskäl gamla uppgifter. Vi gör det för att de ska kunna användas till att undersöka eventuella klagomål eller överträdelser av våra villkor, eller i händelse att brottsbekämpande myndigheter eller dataskyddsmyndigheter kräver dessa uppgifter.

Kontakta privacy@starstable.com (se avsnitt 9 nedan för fullständiga kontaktuppgifter) om du har ytterligare krav på att få mer information om dina personuppgifter.

5.4 Kan jag flytta mina data?

Enligt GDPR anses Star Stable vara personuppgiftsansvarig. Lagen omfattar att du ska kunna flytta eller slussa ut dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig där så är tillämpligt. För Star Stable gäller detta endast för privatpersoner som begär uppgifter eftersom produkterna och tjänsterna inte kan överföras till ett annat företag.


6. Funktioner för community eller sociala medier och hur vi håller dessa säkra.

Star Stable Online har en chattfunktion i spelet och e-post för våra användare. Det är oerhört viktigt för oss på Star Stable att säkerställa en trevlig och säker miljö för våra spelare. 

För att uppnå vårt mål som består i att skapa en positiv miljö och för att skydda barnens personuppgifter, övervakas kommunikationen mellan spelare av automatiserade verktyg för att upptäcka potentiellt skadligt beteende och för att skydda våra spelare. 

All kommunikation i spelet filtreras och analyseras beträffande lämpligt beteende genom teknik som tillhandahålls av Utopia Analytics. Alla chattar och e-postmeddelanden lagras säkert i upp till tolv månader för utredningsändamål (t.ex. ett klagomål, indikationer på skadligt beteende eller en legitim begäran om information från en brottsbekämpande myndighet). 

Om du observerar oönskat beteende eller har frågor kan du när som helst kontakta oss via vårt webbformulär. Den rättsliga grunden för övervakning och lagring av chattar är våra ovannämnda legitima intressen (Art. 6 (1) (f) GDPR).

Du kan ha rätt att invända mot övervakning av chattar av skäl som rör din specifika situation. I sådana fall är du välkommen att kontakta oss.

För närvarande är detta det enda automatiserade beslutsfattandet på Star Stable.


7. Med vem delar vi din information?

Vi kan göra personlig och anonym information tillgänglig för tredje part under följande begränsade omständigheter: (1) med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats, våra onlinetjänster och mobilappar, såsom betalningsbehandlare, partner avseende tjänster, reklampartner och databehandlare, för en lista över dessa tredjepartsleverantörer, klicka på denna länk https://www.starstable.com/service-providers, (2) med ditt uttryckliga samtycke (eller föregående samtycke från en förälder eller vårdnadshavare), (3) när vi anser att det krävs enligt lag eller när vi samarbetar med polisen eller andra myndigheter, (4) när vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, användare eller egendom, eller (5) med potentiella efterträdare eller köpare i en fusion, vid förändring av styrning, förvärv, likvidation, omorganisation, konkurs, konkursförvaltning, upplösning eller försäljning av tillgångar, eller vid överföring av tjänster till en ny leverantör, i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag och/eller avtal.


8. Hur håller vi din information säker?

På Star Stable värdesätter vi att du delar din information med oss och vi gör max för att skydda den från obehörig åtkomst eller att den läcker ut. Därför har vi uppdaterat våra administrativa rutiner, vi utbildar ständigt vår personal i dataskydd och uppdaterar och förbättrar oavbrutet våra elektroniska lösningar för att hålla dina data säkra. Detta omfattar användning av SSL-programvara (Secure Sockets Layer), som krypterar all personlig information du ger oss, och din information lagras bakom en brandvägg som är utformad för att blockera åtkomst till vårt nätverk utifrån. Men även om vi alltid gör vårt yttersta för att skydda dina uppgifter kan ingen säkerhets- eller krypteringsmetod till fullo garantera att din information skyddas från hackare eller mänskliga fel.

Information som vi inhämtar kan lagras eller behandlas på datorer i alla länder där vi är verksamma.


9. Information inhämtas från barn 

Barn och deras föräldrar i USA har samma rättigheter som våra användare i EU, vilka beskrivs i denna sekretesspolicy. 

Föräldrar måste ge samtycke för sina barns räkning så att barnet kan använda Star Stable.

När ett barn registrerar sig för ett Star Stable-konto inhämtar vi:

 • Födelsedatum

 • E-postadress

Vi inhämtar även e-postadressen från en förälder för att få samtycke. 

När ett barn spelar vårt spel kan vi också inhämta:

 • Kontodata, till exempel data från spelet, spelframsteg, prestationer, tid som används på att spela och kommunikation i spelet

 • IP-adress och inloggningsinformation

 • Teknisk information om din enhet, inklusive enhetsidentifierare och cookiedata

De uppgifter vi inhämtar sparas under den tid som krävs för att tillhandahålla den tjänst som användaren begär, eller under den tid som anges av de syften som beskrivs i detta dokument, och användaren kan alltid begära att Star Stable inaktiverar eller tar bort uppgifterna.

Som registrerad förälder eller vårdnadshavare kan du begära att få granska eller ta bort dina eller ditt barns uppgifter genom att kontakta oss på privacy@starstable.com. 

Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för att förstå hur du använder webbplatsen och för att förbättra den. Gå till https://www.starstable.com/se/service-providers för en lista över tredjepartsleverantörer som används i förhållande till barn.

Om du eller din förälder har frågor om hur dessa tredje parter används, eller om du vill ha mer information, kan du kontakta oss på privacy@starstable.com.

Kids Privacy Assured by PRIVO: COPPA Safe Harbor-certifiering och GDPRkids™

Star Stable (som ägs och drivs av Star Stable Entertainment AB) är medlem i PRIVO Kids Privacy Assured Program (”Programmet”) för COPPA Safe Harbor-certifiering och GDPRkids™. PRIVO är en oberoende tredjepartsorganisation som arbetar för att skydda personlig information som inhämtas online från barn.

COPPA Safe Harbor-certifiering

Programcertifieringen gäller för de digitala egenskaper som anges på valideringssidan som du kan se genom att klicka på certifieringssigillet PRIVO COPPA. Certifieringssigillet som publiceras på denna sida anger att Star Stable har etablerat sekretessrutiner som uppfyller COPPA och att Star Stable har gått med på att följa processen för tillsyn och lösning av konsumenttvister som tillhandahålls av PRIVO. Om du har frågor eller funderingar kring våra sekretessrutiner kan du kontakta oss på privacy@starstable.com. Om du fortfarande har frågor efter att ha kontaktat oss kan du kontakta PRIVO direkt på  privacy@privo.com.

GDPRkids™ Privacy Assured

Programmet gäller för de digitala egenskaper som anges på valideringssidan som du kan se genom att klicka på PRIVO GDPRkids™ Verified Shield. För att uppfylla kraven i lagstiftningen stöder programmet PRIVO GDPRkids™ Privacy Assured tjänster som riktas till barn. Dessa kallas Tjänster för informationssamhället enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det påverkar alla tjänster som riktas till barn i en EU-medlemsstat och alla tjänster globalt som inhämtar eller behandlar personuppgifter om barn och minderåriga. Än så länge finns det ingen ”safe harbor” för GDPR, men för att säkerställa att detta företags tjänster uppfyller programkraven genomför vi regelbunden övervakning och konsultation.


10. Hur kan du kontakta oss med sekretessfrågor eller problem?

Vi svarar gärna på alla frågor du har om dina personuppgifter, tredjepartsbehandlare eller säkerhet i spelet. För allmänna frågor kan du kontakta vår kundsupport på privacy@starstable.com eller använda vårt webbformulär.

Du kan skicka e-post till privacy@starstable.com om du har specifika frågor om datasekretess och internetsäkerhet eller om du vill ha information om dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud (DPO).

Om du har ytterligare efterlevnadsfrågor beträffande EU-lagstiftningen och GDPR, kan du använda denna länk för att hitta relevanta kontaktuppgifter till Dataskyddsmyndigheten i ditt land: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Du kan också nå oss på vårt huvudkontor:

Star Stable Entertainment AB

Att: Sekretessförfrågan/kundservice

Magnus Ladulåsgatan 65

118 27 Stockholm

SVERIGE