Dark Rider: Katja

Dit is Katja

Katja is koud en ondoorgrondelijk. En dat wil ze graag zo houden.

Alias
De dood, of je grootste nachtmerrie

Niet geïnteresseerd in
Emotionele banden

Eet het minst graag
Gouden appels

Paard
Mortifa is blind en wordt geleid via een band om haar hals. De ijzingwekkende noten van Katja's viool houden haar zeer alert.