Adatvédelmi szabályzat

Érvényesség kezdete új játékosokra 2022. február 17., meglévő játékosokra pedig 2022. március 10.

A Star Stable egy online lovas játék, amely minden játékos korosztály számára világszerte, lehetőséget ad a lovaglásra és a kalandokra. A Star Stable Online termék tulajdonosa és kifejlesztője a Star Stable Entertainment AB (Stockholm, Svédország).

A jelen adatvédelmi szabályzat az online játékra vonatkozik, a Star Stable Online https://www.starstable.com alatti interakciókra, valamint a Star Stable Online mobil alkalmazásra. A szabályzat vonatkozik a Star Stable által a játékkal, a Star Stable webhellyel, valamint a Star Stable Friends és Star Stable Horses lehetőséggel kapcsolatban biztosított összes szolgáltatásra. A jelen adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik külső vállalatokra, illetve a Star Stable Entertainment AB webhelyeire vagy termékeire hivatkozó vagy oda átirányító esetleges webhelyekre.

Adatvédelmi szabályzatunkat időszakonként módosíthatjuk és frissíthetjük. Ha a változás jelentősen érinti a regisztrált felhasználót, akkor e-mail-üzenetben arról értesítést küldünk nekik, szüleinek, gondviselőinek, illetve szükség esetén tőlük, szüleitől, gondviselőjüktől ehhez előzetes hozzájárulást kérünk.


1. Adatvédelmi szabályzatunk

Személyes adatai azok, amelyek Önt személyesen azonosítják, és a Star Stable nagyra értékeli, hogy Ön ránk bízza azok biztonságos tárolását. Folyamatos célunk elnyerni játékosaink, valamint szüleik és gondviselőik bizalmát. Saját adatai felett Ön rendelkezik, és beállíthatja azok felhasználását az alábbi 5. szakasz szerint.


2. Az általunk gyűjtött adatok

A Star Stable Online játékhoz felhasználóinknak regisztrálniuk kell. A Star Stable nem gyűjt be a biztonságos online játék műszakilag stabil biztosításához észszerűen szükségesnél több személyes adatot.

Ha fiókot regisztrál, és játszik a játékkal, akkor a Star Stable az alábbi adatokat gyűjti be:

 • Játékos e-mail-címe

 • Szükség esetén a szülő e-mail-címe

 • Vásárlási adatok/előzmények

 • Ügyfélazonosító és -adat, például felhasználónév és születési dátum

 • Fiókadatok, például játékbeli adatok, a játék állása, elért eredmények, játékkal töltött idő, valamint a játékbeli kommunikáció

 • IP-cím és bejelentkezési adatok

 • Az alkalmazott eszköz műszaki adatai, például eszközazonosítója és cookie-adatai


3. Mire használjuk fel az adatokat?

A Star Stable indoka arra, hogy a játékos személyes adatait tárolja a következő lehet:

 • Felhasználónk egyedi fiókprofiljának létrehozására, valamint a fiókadatok használatához és megosztásához a Star Stable más termékeiben és szolgáltatásaiban.

 • A játékos tartózkodási országának ellenőrzése a hatályos törvények és jogszabályok megállapítására.

 • A térség beleegyezési életkorának megállapítására, ami a szülői/gondviselői jóváhagyás megszerzéséhez lehet szükséges.

 • A játék adott országra vonatkozó verziójának biztosítására.

 • A webhely és a játék továbblépéshez és legjobb játékélményhez szükséges hozzáférésének biztosítására.

 • A fiókkal kapcsolatos kommunikáció biztosítása.

 • E-mailben eljuttatott hírek, leküldéses értesítések vagy hasonlók küldéséhez, ha ilyeneket igényelt.

 • E-mailben, leküldéses értesítésben vagy egyéb módon küldött marketingajánlatokhoz, például a játékos profilja és játékbeli adatai alapján testreszabott marketingajánlatok, ha ilyet igényelt, illetve szülei az Ön nevében ezt igényelték.

 • Összeomlásokhoz tartozó hibakeresés, valamint a játék, a termék és a szolgáltatás funkcióinak javítása, továbbá a játékélmény testreszabása, a beállítások mentése, felhasználóink hitelesítése, és hasonló felhasználói élmény biztosítása.

 • Visszaélés, csalás észlelése és megelőzése, hogy játékaink minden felhasználó számára korrektek legyenek, illetve egyéb módon védjük a felhasználót, a terméket és a szolgáltatásokat.

 • Termékeink és szolgáltatásaink használatának statisztikai és analitikai célú mérésére és elemzésére, valamint a reklámok szolgáltatásához, eljuttatásához és hatékonyságuk elemzéséhez.

 • Jelszó-karbantartáshoz.

Indokunk arra, hogy a szülő, gondviselő személyes adatait tároljuk a következő lehet:

* Fizetési módszer beállítása tagság megkezdésekor.

* Jövőbeli fizetésfeldolgozás.

* Hozzájárulási előzmények fenntartása.

* Számlázási cím fenntartása jövőbeli befizetésekhez.

* Az Ön e-mail-címnek a gyermek fiókjával kapcsolatos kommunikációhoz szükséges tárolására.

* Marketingajánlatok biztosítása, ha ilyet igényelt.

* Tényleges bankkártyás vagy fizetési adatokat a Star Stable nem, csak az adott nemzetközi fizetésfeldolgozó tárol. Az ilyen jellegű adatok tárolásához csak magas biztonsági szintű, szabályozott szolgáltatókat használunk.

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk (i) szolgáltatásaink működésének biztosítására és fenntartására, (ii) szolgáltatásaink használatának mérésére és elemzésére, valamint (iii) hirdetések megjelenítésére és hatékonyságuk mérésére. Az ilyen felhasználásról a cookie-szabályzat ad további tájékoztatást, és lehetővé tehetjük, hogy a cookie-k és hasonló technológiák felhasználását elfogadja vagy elutasítsa. Cookie-szabályzatunkat itt olvashatja: http://www.starstable.com/cookie-policy

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében adatainak feldolgozási jogalapja a következő:

a) A tájékoztatás az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez, például termékeink és szolgáltatásaink biztosításához szükséges:

b) A tájékoztatás a jogi szabályszerűség érdekében szükséges;

c) Az Ön beleegyezése, ha ilyen beleegyezést kértünk és kaptunk Öntől. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez forduljon hozzánk a [email protected] e-mail-címen

d) Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat a fent leírt üzleti célok érdekében feldolgozzuk, ha ez nem bírálja felül az Ön magánélethez és személyes adatainak védelméhez való jogát.


4. Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?

Az általunk gyűjtött adatokat a Felhasználó által kért szolgáltatás biztosításához szükséges ideig őrizzük meg, illetőleg a jelen dokumentumban meghatározott célok szerint, és a Felhasználó mindig kérheti, hogy a Star Stable függessze fel vagy távolítsa el az adatokat.


5. Hogyan kezeli a Star Stable az Ön adatokhoz fűződő jogait?

Adataival kapcsolatban jogok illetik meg, melyeket az alábbiak szerint érvényesíthet

5.1 Helyesbíthetem a rólam tárolt adatokat?

Ha azt venné észre, hogy az Önről tárolt adatok helytelenek, bizonyos adatok frissíthetők és helyesbíthetők a „Saját fiók” alatt. Ha úgy veszi észre, hogy nem tudja frissíteni a kívánt adatokat, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail-címen.

5.2 Visszavonhatom a hozzájárulásomat és korlátozhatom személyes adataim feldolgozását?

Ha bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván fiókot fenntartani nálunk, csak juttassa el igényét [email protected] e-mail-címünkre.

Regisztrált játékosunk bármikor visszavonhatja a „Saját fiók” alatt megadott hozzájárulását, és kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha erre vonatkozó igényét eljuttatja [email protected] e-mail-címünkre.

A hozzájárulás visszavonására, adatfrissítésre, adateltávolításra vagy tájékoztatásra szóló legtöbb igényt 30 napon belül teljesítjük.

5.3 Kérhetek tájékoztatást, vagy kérhetem személyes adataim törlését?

Regisztrált játékosaink bármikor kérhetik adataik eltávolítását.

A regisztrált szülők és gondviselők bármikor kérhetik gyermekük adatainak törlését. Kérheti fizetési módjainak törlését is. Adattörlési igényét szíveskedjék eljuttatni [email protected] e-mail-címünkre.

Védelmi okokból a régi adatokat biztonságosan tároljuk és archiváljuk. Ennek magyarázata, hogy kivizsgálhassuk az esetleges panaszokat, szabályzatunk megsértését, vagy egy olyan valószínűtlen eljárást, amelyet a bűnüldöző vagy adatvédelmi hatóságok kezdeményeznek.

Regisztrált felhasználóink legtöbb adatukhoz teljes mértékben hozzáférnek a „Saját fiók” alatt, vagy a játékban. Ha személyes adatait illetően további tájékoztatásra volna szüksége, írjon erre az e-mail-címre: [email protected] (a teljes elérhetőséget az alábbi 9. pont tartalmazza).

5.4 Áthelyezhetem az adataimat?

A GDPR szerint a Star Stable minősül adatkezelőnek. A törvény értelmében lehetősége nyílik arra is, hogy adatait igény szerint áthelyezze, vagy egy másik adatkezelőhöz átemelje. A Star Stable esetében erre csak akkor van lehetőség, ha egy magánszemély adatokat igényel, hiszen a termékek és szolgáltatások nem helyezhetők át másik vállalathoz.


6. Az általunk kínált közösségi funkciók, és azok biztonságossága.

A Star Stable Online a felhasználók számára játékbeli csevegést és levelezést biztosít. A Star Stable számára rendkívül fontos, hogy játékosai számára kellemes és biztonságos környezetet teremtsen.

A pozitív környezet létrehozására a gyermekek személyes adatainak védelme mellett a játékosok közti kommunikációt az esetlegesen ártalmas magatartás ellen, a játékosok védelmében, automatizált eszközökkel felügyeljük.

A játékbeli összes kommunikációt a Utopia Analytics műszaki megoldása szűri és elemzi a magatartás megfelelősége szempontjából. Minden csevegést és levelezést akár tizenkét hónapon keresztül biztonságosan tárolunk vizsgálati célokból (például panasz, káros magatartás bejelentése vagy jogszerű bűnüldöző hatósági adatkérés miatt).

Ha nemkívánatos magatartást észlelne vagy kérdése merülne fel, bármikor kitöltheti űrlapunkat . A csevegések felügyeletének és tárolásának jogalapja a fent említettek szerinti törvény (GDPR, 6 (1) (f) cikkely).

Egyes speciális esetekben felhasználónknak jogában állhat kifogást emelni a csevegések felügyelete ellen. Ha úgy véli, ez az Ön esetére vonatkozik, akkor szíveskedjék hozzánk fordulni.

Jelen pillanatban ez a Star Stable egyetlen automatizált döntéshozatali mechanizmusa.


7. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az alábbi korlátozott esetekben hozzáférést adhatunk külső felek számára személyes és névtelen adatokhoz: (1) olyan külső szolgáltatók esetén, akik webhelyünk, online szolgáltatásaink, mobilalkalmazásaink üzemeltetését segítik elő, például fizetésfeldolgozók, szolgáltatói partnerek és adatfeldolgozók, amelyek felsorolását https://www.starstable.com/service-providers weboldalunk tartalmazza, (2) az Ön kifejezett jóváhagyása esetén (szülő vagy gondviselő előzetes jóváhagyásával), (3) ha úgy véljük, ezt törvény írja elő számunkra, illetve ha együttműködünk a rendőrséggel vagy más hatóságokkal, (4) ha úgy véljük, ez saját jogaink vagy felhasználóink jogai vagy tulajdona védelmében szükséges, illetve (5) esetleges potenciális utódvállalat vagy felvásárló vállalat számára fúzió, vezetőváltás, akvizíció, felszámolás, átszervezés, csődeljárás, csődgondnokság, felbomlás, vagyonértékesítés, illetve a szolgáltatás új szolgáltatóhoz rendelése esetén, a törvények, illetőleg a szerződés által megengedett módon.


8. Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?

A Star Stable tiszteletben tartja a rábízott adatokat, és elkötelezetten megvédelmezi azokat jogosulatlan hozzáférés és kiszolgáltatás ellen. Ennek érdekében frissítettük adminisztratív eljárásainkat, folyamatosan képezzük alkalmazottainkat adatvédelmileg, és elektronikus megoldásaink folyamatos frissítésével és fejlesztésével gondoskodunk az adatbiztonságról. Ennek része a Secure Sockets Layer (SSL) szoftver alkalmazása, amely minden kapott személyes adatot titkosít, majd olyan tűzfal mögött tárol, melynek feladata, hogy hálózatunk külső hozzáférését megakadályozza. Annak ellenére azonban, hogy az Önök adatai védelmében igyekszünk mindent elkövetni, semmilyen biztonsági, illetve titkosítási eljárással sem garantálható maradéktalanul az adatok bűnözők és emberi hibák elleni védelme.

Az általunk esetleg tárolt és feldolgozott adatokat tevékenységünk bármely országában lévő számítógépen tárolhatjuk.


9. Gyermekektől begyűjtött adatok

Az USA-beli gyermekek és szüleik az EU-beliekkel azonos jogokkal rendelkeznek, és ezeket a jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti.

A szülőknek bele kell egyezniük abba, hogy gyermekük a Star Stable felhasználója legyen.

Amikor egy gyermek Star Stable-fiókot regisztrál, az alábbi adatokat gyűjtjük be tőle:

 • Születési dátum

 • E-mail-cím

A hozzájárulás megszerzése érdekében a szülők e-mail-címét is begyűjtjük.

Amikor egy gyermek játékunkat játssza, begyűjtjük még az alábbiakat:

 • Fiókadatok, például játékbeli adatok, a játék állása, elért eredmények, játékkal töltött idő, valamint a játékbeli kommunikáció

 • IP-cím és bejelentkezési adatok

 • Az alkalmazott eszköz műszaki adatai, például eszközazonosítója és cookie-adatai

Az általunk gyűjtött adatokat a Felhasználó által kért szolgáltatás biztosításához szükséges ideig őrizzük meg, illetőleg a jelen dokumentumban meghatározott célok szerint, és a Felhasználó mindig kérheti, hogy a Star Stable függessze fel vagy távolítsa el az adatokat.

A regisztrált szülők és gondviselők betekintést kérhetnek a gyermek adataiba, illetve igényelhetik azok törlését a [email protected] e-mail-címen.

Külső szolgáltatók segítségével szélesítjük ismereteinket, hogy Ön jobban kihasználhassa webhelyünket. A gyermekekkel összefüggésben alkalmazott külső szolgáltatók felsorolását https://www.starstable.com/service-providers weboldalunkon közöljük.

Ha Önnek vagy szüleinek kérdése merülne fel a külső szolgáltatókkal kapcsolatban, illetve részletesebb tájékoztatást igényel, írjon [email protected] e-mail-címünkre.


A gyermekek adatait a PRIVO védi: COPPA Safe Harbor tanúsítvány és GDPRkids™

A Star Stable (melynek tulajdonosa és üzemeltetője a Star Stable Entertainment AB) tagja a gyermekek adatait védő PRIVO programnak („a Program”) – COPPA Safe Harbor tanúsítvány és GDPRkids™. A PRIVO egy független külső szervezet, amely igyekszik mindent elkövetni a gyermekek neten begyűjtött személyes adatainak védelmében.

COPPA Safe Harbor tanúsítvány

A Program tanúsítványa a PRIVO COPPA tanúsítási pecsétre kattintva tekinthető meg a validációs oldalon felsorolt digitális paraméterek tekintetében. Az ezen az oldalon feltüntetett tanúsítási pecsét szerint a Star Stable a COPPA által elfogadott adatvédelmi gyakorlatot folytat, és hozzájárul a PRIVO ellenőrzési és ügyfél-vitarendezési eljárásának lebonyolításához. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdését, panaszát továbbítsa a [email protected] e-mail-címre. Ha további panasza volna azután is, hogy hozzánk fordult, írjon a PRIVO közvetlen [email protected] e-mail-címére.

GDPRkids™ gyermek-adatvédelem

A Program az érvényesítési oldalon felsorolt digitális tulajdonságokra vonatkozik, amelyek a PRIVO GDPRkids™ Verified Shield gombra kattintva tekinthetők meg. A törvényi előírások betartása érdekében a gyermekek adatait védő PRIVO GDPRkids™ program az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében támogatja a gyermekeknek szóló információs társadalmi szolgáltatásokat. Ez kiterjed az EU tagállamaiban az összes gyermekeknek szóló szolgáltatásra, illetve világszerte minden olyan szolgáltatásra, amely gyermekek és kiskorúak személyes adatait gyűjti be, illetve dolgozza fel. Jelen pillanatban a GDPR nem rendelkezik safe harbor tanúsítvánnyal, de rendszeres felügyelettel és konzultációval biztosítjuk, hogy ez a vállalati szolgáltatás a programkövetelményeket teljesítse.


10. Hogyan juttathatja el hozzánk adatvédelmi kérdéseit és panaszait?

Örömmel válaszolunk a külső adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármely esetleges személyesadat-feldolgozási vagy játékbeli biztonsággal kapcsolatos kérdésére. Általános kérdéseivel szíveskedjék ügyfélszolgálatunk [email protected] e-mail-címére írni, vagy űrlapunkat kitölteni.

Esetleges konkrét adatvédelmi és internetbiztonsági kérdéseivel és panaszával, illetve ha tájékoztatást kér személyes adatairól vagy adatvédelmi (DPO) biztosunkhoz kíván fordulni, azt a [email protected] e-mail-címen megteheti.

Ha az EU törvénykezése és a GDPR tekintetében további szabályszerűségi kérdése merülne fel, akkor az Ön országában működő adatvédelmi hatóság ezen a hivatkozáson keresztül hozzáférhető: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Fordulhat hozzánk továbbá vállalati központunkban is:

Star Stable Entertainment AB

Att: Privacy Request / Customer Care

Vasagatan 16

111 20 Stockholm

SVÉDORSZÁG