Transition to the Ukrainian region

Transition to the Ukrainian region

September 13, 2023

Due to the current world situation, we have found a solution for our Ukrainian players to have their own region and server. It requires a transition period, and we need our Ukrainian players' help to make this happen!


How will it work?

To create a new region, we will first create a new server in the Russian region where players who wish to leave the Russian region should move. On September 27th, this server will be split from the Russian region and become the new Ukrainian region.

The server has already been created and you who are a Ukrainian player in the Russian region can already find it in the server list. The server is named Sunflower Fields. As mentioned, on September 27th the split will happen so only join this server if you wish to move to the new region.

On our side, we cannot filter out Ukrainian players from Russian players. Thus it is possible for Russian players to move to the new region. We highly recommend that Russian players stay in their already existing region.


What will happen if you want to return?

It won’t be possible. Aside from the initial split, an account can not move from one region to another. The account would lose its name, progress, and all purchases. We therefore advise that only Ukrainian players and those who wish to play in the Ukrainian region move to Sunflower Fields. Once the region has been created, there is no possibility of moving back to the Russian region.


Extended down time

On September 27th, when the split takes place, the servers, registration, and payment system will need to be shut down for an extended period of time. Watch our channels to see when we are up and running again!


Player Report

The new Ukrainian region will have the Report a Player feature available. If you meet players who are not following our chat rules, we highly suggest you make a report so we can take appropriate action!


Help us spread the news

We will send reminders as we get closer to the split date. We ask for your help to spread this information so we can reach all who wish to take the ferry to the new region!


Read in Ukrainian below.


Перехід в український регіон

У зв’язку з поточною міжнародною ситуацією ми вирішили створити для українських гравців власний регіон і сервер. До цього діятиме перехідний період, а для остаточного втілення задуму нам знадобиться ваша допомога!


Як це працюватиме?

Перш ніж додати новий регіон, ми створимо окремий сервер у російському регіоні, на який зможуть перейти гравці, які хочуть покинути цей регіон. 27 вересня цей сервер буде відокремлений від російського регіону та стане новим українським регіоном.

Сервер уже створено, тож українські гравці в російському регіоні вже можуть знайти його в списку серверів. Назва сервера — Sunflower Fields. Як уже зазначалося, 27 вересня відбудеться розділення, тому приєднуйтеся до цього сервера, тільки якщо хочете змінити регіон.

Ми не можемо самостійно розділити українських і російських гравців. Тому існує ймовірність переходу російських гравців у новий регіон. Ми наполегливо рекомендуємо російським гравцям залишатись у своєму регіоні.


Чи зможу я повернутися?

Це буде неможливо. За винятком початкового розділення, обліковий запис не можна переміщати з одного регіону в інший. Обліковий запис утратить свою назву, прогрес і всі покупки. Тому ми радимо переходити на сервер Sunflower Fields лише українським гравцям і тим, хто хоче грати в українському регіоні. Після створення цього регіону більше не буде можливості повернутися в російський регіон.


Триваліший період простою

27 вересня, коли відбуватиметься розділення, сервери, реєстрація та платіжна система будуть вимкнені на триваліший період. Стежте за нашими каналами, щоби дізнатися, коли все знову запрацює!


Скарга на гравця

У новому українському регіоні з’явиться функція «Поскаржитися на гравця». Якщо вам зустрінуться гравці, які не дотримуються правил нашого чату, наполегливо рекомендуємо повідомити про них, щоби ми вжили відповідних заходів!


Допоможіть поширити новини

Ми надсилатимемо нагадування з наближенням дати розділення. Просимо вашої допомоги в розповсюдженні цієї інформації, щоби ми могли донести її до всіх, хто хоче потрапити в новий регіон!


Get the news directly to your mobile

Star Stable Friends

Latest news